Tutka-hankkeen esittely

Tutka hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä Uudenmaan, erityisesti kehittämisyhtiöiden Keuken, Novagon ja Posintran, toiminta-alueilla. Samalla tuetaan kuntia tunnistamaan oman pk-sektorinsa klusterit ja vahvistamaan yritysten tieto- ja osaamisintensiivisyyttä ja kartoitetaan yritysten osaamiskapeikkoja.

Yrityksiä kannustetaan uudistumistarpeiden ja kasvupotentiaalin tunnistamiseen, konkreettiseen kehittämiseen, erikoistumiseen sekä verkostomaiseen yhteistyöhön. Hakkeessa benchmarkataan yhdessä eri toimijoiden toimintatapoja, jotka edistävät älykästä ja ympäristöystävällistä teknologiaa sekä tuetaan pienten teollisten yritysten ja mikroyritysten digitaalista uudistumista, organisaatioiden välisen osaamisen hyödyntämistä ja kokemusten vaihtoa

Vastaa