Miten pienyrittäjä voi hyödyntää palvelumuotoilua vai voiko?

Lue opit syksyn 2019 Asiakasymmärrys- ja Liiketoimintamallicampeistä

Uutinen18.10.2019

Kati Tawast vetää Camppiä

Tutka-hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä Uudellamaalla. Toteuttajina ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, Posintra Oy sekä Novago Yrityskehitys Oy. TUTKA –hanke tarjoaa pienyrityksille kattavan koulutuspaketin, joka muodostuu viidestä osasta: TulevaisuusCamp, AsiakasymmärysCamp, LiiketoimintamalliCamp, MarkkinaCamp ja BrändiCamp.

Itse olen toiminut syksyn 2019 AsiakasymmärrysCampien ja LiiketoimintamalliCampien kouluttajana. AsiakasymmärrysCampien tavoitteena on ollut, että osallistuja hahmottaa palvelumuotoilun prosessin ja oppii käyttämään asiakasprofiili- ja palvelupolkutyökaluja asiakasymmärryksen kerryttämisessä ja visualisoinnissa.  LiiketoimintamalliCampien tavoitteena on ollut oppia ymmärtämään liiketoimintamallin kehittämismahdollisuuksia sekä hyödyntämään digitalisaatiota siten, että oma liiketoiminta erottuu positiivisesti edukseen sekä alalla että pääkilpailijoista.

Opit pienyrittäjien Asiakasymmärrys- ja LiiketoimintamalliCampeistä

Työskentely pienyrittäjien kanssa on ollut erittäin antoisaa ja kouluttajana olen oppinut todella paljon. Kokemukset syksyn 2019 Asiakasymmärys- ja LiiketoimintamalliCampeistä osoittavat, että vaikka pienyrityksissä tehdään liiketoiminnan kehittämistä ja palvelumuotoilua, haasteina ovat usein aika-, raha- ja henkilöresurssipula. Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun termistö on myös monelle vieras ja tästä johtuen tulisikin ensin löytää pienyrittäjien maailmaan sopiva kieli, ettei asia jää vieraaksi ja etäiseksi. Konkreettiset case-esimerkit avaavat palvelumuotoilun maailmaa pienyrityksille parhaiten ja palvelumuotoilutyökalujen soveltaminen oman yrityksen liiketoimintahaasteisiin.

Käsitteenä liiketoimintamalli ja liiketoimintamallien innovointi on ollut  monelle pienyritykselle joko tuntematon tai se on tarkoittanut eri ihmisille eri asioita. Viestintä nousee täten yhdeksi tärkeäksi keinoksi edistää innovointia. Pienyrittäjät ovat myös nostaneet esiin verkostoitumisen tärkeyden ja mahdollisuuden saada vertaistukea muilta yrittäjiltä. Tämän on kouluttajana voinutkin aistia voimakkaasti koulutuspäivissä, jossa on ollut lämmin ja toisia tukeva ilmapiiri.

Teksti ja kuvat: Kati Tawast

Li­sä­tie­to­ja:

Kati Tawast
Palvelumuotoilija ja liiketoiminnan kehittäjä, Laurea-ammattikorkeakoulu
kati.tawast@laurea.fi

Vastaa