Uusi kiertotalousekosysteemi rakentuu Länsi-Uudellamaalla

Novago Yrityskehitys, Lohjan seudun ympäristöklusteri ja Laurea ammattikorkeakoulu kutsuivat joukon asiantuntijoita kiertotalous-verkoston perustamistalkoisiin.

Materiaalien kierrätys, sivutuotevirtojen hyödyntäminen sekä veden ja ilman biokierrot ovat kiertotalouden kovaa ydintä, todettiin Novago Yrityskehityksen isännöimässä kiertotalousseminaarissa Lohjalla 22.1.2020.  Novagon asiantuntijan Esa Viitamon mukaan ”Länsi-Uudellamaalla ja erityisesti Lohjan seudulla on vahva perinne kiertotalousosaamisessa, mitä on edesauttanut teollisuuden resurssite-hokkuuden ja ympäristön suojelutarpeiden onnistunut yhteensovittami-nen”.

Länsi-Uudenmaan kuntien elinkeinorakenteen uudistamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen kannalta kiertotalous ja puhtaat teknolo-giat ottavat yhä näkyvämmän roolin. Myös pk-yrityksissä nähdään jo ympäristöbrändäyksen ja verkottumisen merkitys, mikä edellyttää kuntien, oppilaitosten sekä yritysten tiiviimpää yhteistyötä yli aluerajojen.           

Länsi-Uudenmaan ”kiertotalousmaiseman” lisäksi seminaarin alustuksissa hahmoteltiin Laurea ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin uusia linjauksia kiertotalouden opetuksessa ja alueellisen osaamisen kehittämisessä. Verte Oy:n Sakari Ermalan esitteli Pirkan-maan kiertotalouspuiston teollisen mittakaavan toimintamallin. Se on kiistaton menestystarina, josta voidaan ammentaa ajatuksia myös Lohjan seudulle.

Seminaari huipentui asiantuntijatyöpajaan, jossa pienryhmät hahmottelivat käytännön tavoitteita, toimintatapoja ja organisoi-tumista tulevalle Länsi-Uudenmaan kiertotalousekosysteemille. Laurean työpajamenetelmä osoitti, että eri osaamisalueista koostuvat innovointiryhmät voivat toimia myös laajemman yhteisön rakentamisessa.

Kiertotalousseminaarin osallistujia.

Kiertotalousseminaariin osallistuneet yritykset ja kaupunkien edustajat toivoivat, että Novago toimisi jatkossakin ekosysteemin koordinaattorina. Tämä nähtiin luontevana ratkaisuna, sillä yritystoiminnan kannattavuuteen liittyvä neuvonta ja verkottaminen ovat osa Novagon perustoimintaa. Länsi-Uudenmaan kiertotalous-verkoston kehittäminen toteutetaan osana Tutka-hanketta.

Vastaa