Mitä: Yritykset saavat konkreettisia eväitä liiketoimintansa uudelleen arviointiin, tule-vaisuuden asiakas- ja markkinatarpeiden tunnistamiseen, uusien liiketoimintamallien ymmärtämiseen ja soveltamiseen, asiakasvetoisen toimintatavan ja sen työkalujen tuntemiseen sekä osaamisaukkojen paikkaamiseen uuden oppimisen ja kumppanuuksien avulla.


Toteuttajina ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, Posintra Oy sekä Novago Yrityskehitys Oy. Yhteistyössä ammattikorkeakoulun, kehittämisyhtiöiden ja yritysten kanssa luodaan myös alueellinen verkottunut toimintamalli, jonka avulla pk-yritysten kasvumahdollisuudet voidaan tunnistaa ja ottaa käyttöön yrityskohtaisia ratkaisuja kehittämistuen kautta.

Tutka-hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaanliiton kautta. Sen tavoitteena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä sekä luoda uutta liiketoimintaa. Toimintakausi on 1.9.2018 – 31.12.2020.